Šport a právo v spoločnosti : (Regulačné pôsobenie práva a právna výchova v socialistickej spoločnosti) / Jozef Prusák - Obzor, Bratislava, 1980.
právo - šport - spoločnosť - vedomie právne - výchova právna - komunikácia - 34
neznáma K61747 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ