Život bez mikróbov / Jiří Kruml , Ivo Miler , Margita Príbusová prel., Dušan Polakovič ilustr. - Smena, Bratislava, 1980.
Edícia Sputnik
mikrobiológia - mikróby - rádioaktivita - biológia - 577 - mikroorganizmy - mikrobiológia kozmická - vesmír - vznik života - atómy - bomba atómová - rádioaktivita - žiarenie - gnotobiológia - imunológia
neznáma K61983 ML
voľná K61984 D
neznáma K61985 ML
voľná K61986 D
voľná K61987 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ