Kronova hostina / Gérard-Francois Dumont , Viera Ďuricová prel., Adriana Alexyová prel. - Charis, Bratislava, 1995.
Edícia Donum vitae
ISBN 80-88743-05-2
172 - demografia - štatistika - etika sociálna
neznáma K90038 D
vožná K93341 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ