Lotosová princezná / Dakšinárandžan Mitra Mazumdár , Anna Rácová prel., Stanislav Dusík ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1981.
Edícia Z rozprávky do rozprávky
rozprávky autorské - literatura bengálska
neznáma K62546 ML
neznáma K62547 ML
neznáma K62550 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ