Ekonomika poľnohospodárstva / Milan Špyrka - Príroda, Bratislava, 1981.
ekonomika - poľnohospodárstvo - ekonomika poľnohospodárstva - politika hospodárska - agrokomplexy - výroba rastlinná - 338 - 631 - výroba živočíšna
neznáma K62713 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ