Dialógy-Dialogues : Spoločnosť, človek, Zem, vesmír / Kamila Fircáková prel., Dialóg zahl. - Pravda, Bratislava, 1981.
veda - človek - Zem - vesmír - spoločnosť - ľudstvo - názory - rozum - civilizácie mimozemské - 300.562
voľná K63132 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ