Literárna rukovä / Literárn zahl. - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1981.
literatúra slovenská - literatúra svetová - dejiny - výbery - charakteristika - 82/89 - 82(091)
neznáma K63795 D
vyradená K63796 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ