Na pomoc riaditežom škôl / Elena Sumarová - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1981.
pedagogika - riaditelia - riadenie školy - hospitácia - previerky žiakov - príručky praktické - 371
vožná K64025 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ