Spomienky na Alexeja Tolstého / Natalija Vasilievna Krandijevská-Tolstá , Ružena Dvořáková-Žiaranová prel. - Obzor, Bratislava, 1981.
Edícia Postavy a osudy
Tolstoj, Alexej Nikolajevič (1883 - 1945) - spisovatelia ruskí - literatúra ruská - romány životopisné - 929 - spomienky
K64401 D
voľná K64402 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ