Nepokorená Javorina / Milan Varsik - Vydavatežstvo politickej literatúry, Bratislava, 1982.
dejiny slovenské - vojna svetová II. 1939-1945 - SNP - 943.7
vožná K64652 D
vožná K64653 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ