Deti očami sudcu / František Pávek - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1982.
právo - rodina - deti - manželstvo - kríza manželská - rozvod(soc.) - výživné - osvojenie - matka slobodná - 347 - adopcia
voľná K65105 D
voľná K65106 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ