O prírode a umení / Johann Wolfgang Goethe , Milan Žitný prel. - Pravda, Bratislava, 1982.
Edícia Filozofické odkazy
filozofia - príroda - umenie - morfológia - farba - Bacon, R. - Galilei, Galileo (1564-1642) - Newton, Isaac - 101
neznáma K65314 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ