Mentálna retardácia : Vybrané kapitoly / Karol Matulay - Osveta, Martin, 1982.
retardácia mentálna - starostlivosť - prevencia - rehabilitácia liečebná - školstvo - starostlivosť sociálna - výskumy - 376 - pedagogika špeciálna
voľná K65327 D
voľná K65328 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ