Muž pre Oklahomu / Mirko Pašek , Peter Čačko prel., Teodor Schnitzer ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1984.
Edícia Stopy
literatúra česká - romány dobrodružné
K65548 ML
neznáma K69549 ML
K69550 ML
K69551 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ