Rok s vlčicou / Štefan Žáry - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1982.
literatúra slovenská - spomienky - úvahy - Rím - cestopisy - 910
neznáma K66041 D
neznáma K66042 D
neznáma K66043 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ