Kamene, minerály a skameneliny / Barbara Taylorová , Miloslav Ofúkaný prel. - Slovart, Bratislava, 2001.
ISBN 80-7145-578-4
55 - geológia - minerály - horniny - skameneliny
vožná K93450 ML
vožná K93451 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ