Kolumbovia zo základne Ganymedes / Jozef Žarnay , Júlia Buková ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1983.
literatúra slovenská - romány sci-fi - 885.4-3(087.5)
vožná K66306 ML
neznáma K66307 ML
neznáma K66308 ML
neznáma K66309 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ