Prometeove stopy : Z lona prírody k výšinám dejín / Joachim Herrmann , Hana Lerchová prel. - Smena, Bratislava, 1982.
Edícia Sputnik
dejiny - starovek - spoločnosť - 931 - vývoj človeka - spoločnosť prvotnopospolná - demokracia - otrokárstvo - Feničania - Grécko - Rím - Mohamed (zakladateľ islamu,-570-632)
voľná K66402 D
voľná K66403 D
neznáma K66404 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ