Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680-1780 / Anton Špiesz - Tatran, Ko¨ice, 1983.
Slovensko - mestá - dejiny - vývoj miest - štruktúra obyvateľstva - starostlivosť sociálna - demografia - 943.76 - urbanizácia - absolutizmus - osvietenstvo
neznáma K66639 D
neznáma K66640 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ