Bílá kánoe / Farley Mowat , Josef Poláček prel. - Panorama, Praha, 1983.
Edícia Cesty
literatúra kanadská - romány dobrodružné
K67182 D
neznáma K67185 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ