Tretie oko boha Šivu / Jeremej Parnov , Vlasta Ballová prel., Peter Cpin ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1983.
Edícia Stopy
literatúra ruská - romány detektívne - pre čitatežov od 14 rokov - 882-31(087.5)
neznáma K67350 ML
neznáma K67351 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ