Účtovníctvo a platobná schopnosť poisťovní / Anna Majtánová - Iura Edition, Bratislava, 1998.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-88715-36-9
účtovníctvo - náklady - výnosy - poisťovníctvo - schopnosti platobné - 336 - účtovanie
voľná K93501 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ