Ekonómia vzdelávania a tvorba žudských zdrojov / Anetta Čaplánová - Iura Edition, Bratislava, 1999.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-88715-22-9
330 - ekonómia vzdelávania - zdroje žudské - vzdelávanie alternatívne - vzdelávanie(Slovensko) - ekonómia rodiny - kapitál žudský - statky verejné - transformácia školstva - starostlivos zdravotná
vožná K93502 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ