Trestné právo hmotné : Všeobecná a osobitná čas / Pavel Balហ- Iura Edition, Bratislava, 2001.
Edícia Učebnice
ISBN 80-88715-75-X
343 - právo trestné hmotné - učebnice vysokoškolské
vožná K93503 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ