Kriminalistika / Ivan Šimovček a kol. - Iura Edition, Bratislava, 2001.
Edícia Učebnice
ISBN 80-89047-12-2
343.98 - právo trestné - kriminalistika - učebnice vysokoškolské - stopy - identifikácia - dokumentácia - daktyloskopia - trasológia - expertíza - genetika - fonoskopia - pyrotechnika - toxikológia - výsluch - rekonštrukcie - pátranie - vyšetrovanie - činnosť trestná - činnosť trestná sexuálna
voľná K93505 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ