Základy kánonického práva / Matúš Nemec - Iura Edition, Bratislava, 2001.
Edícia Učebnice
ISBN 80-89047-05-X
348.1/.6(075.8) - právo kánonické - učebnice vysokoškolské - cirkev katolícka
vožná K93506 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ