Jednoduché účtovníctvo : Praktický sprievodca / Amália Spitzová - Iura Edition, Bratislava, 2001.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-89047-21-1
účtovníctvo jednoduché - príručky praktické - majetok - mzdy - zásoby - zamestnanci - prostriedky - prostriedky peňažné - uzávierka - uzávierka účtovná - lízing - majetok investičný - 657
voľná K93507 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ