Strážca pyramídy / Jerzy Edigey , Hana Benediková prel., Ján Zelenák ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1983.
Edícia Stopy
literatúra požská - romány historické - romány dobrodružné - pyramídy
vožná K68691 ML
K68692 MC
neznáma K68696 ML
vožná K68697 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ