Pod čiernou vlajkou : Zo života a dejín pirátov / Milan Ferko - Obzor, Bratislava, 1984.
Edícia Periskop
piráti - história pirátstva - Drake, Francis - vojenstvo - loďstvo obchodné - loďstvo vojnové - 355
voľná K68953 D
voľná K68956 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ