Swahilské rozprávania o láske / Viera Pawliková-Vilhanová prel., Viera Pawliková-Vilhanová zost. - Tatran, Bratislava, 1984.
literatúra swahilská - rozprávanie - láska - poviedky o láske
vožná K69017 D
neznáma K69020 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ