S Elvírou v kúpežoch / Miroslav Kapek , Zuzana Veselá prel. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1984.
literatúra česká - romány humoristické
neznáma K69031 D
vožná K69032 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ