Balady pre otca a strom / Peter Andruška - Smena, Bratislava, 1984.
literatúra slovenská - próza
neznáma K69057 D
neznáma K69058 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ