Šarkan a tri víly / Elek Benedek , Šarlota Barániková prel., Jarmila Pavlíčková ilustr. - Tatran, Ko¨ice, 1984.
literatúra maďarská - rozprávky
neznáma K69196 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ