Odkážte mojej materi : Mladí žudia v Slovenskom národnom povstaní / Milan Varsik - Smena, Bratislava, 1984.
dejiny - 943.7 - spomienky - SNP - vojna svetová II. 1939-1945
vožná K69232 D
vožná K69233 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ