Výmena stráží na oceáne / János Erdödy , Ján Dömök prel., Juraj Linzboth ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1984.
Edícia Klub mladých čitatežov
literatúra maďarská - dejiny - knihy náučné - 940.53
neznáma K69714 ML
vožná K69715 ML
neznáma K69716 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ