Európa a ZSSR / Adriena Slamová prel., Ivan Bičík a kol. - Mladé letá, Bratislava, 1983.
zemepis - Európa - ZSSR - 914 - 914.7
neznáma K69766 ML
neznáma K69767 ML
K69768 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ