Dedičstvo staroveku : Čína.Egypt.Grécko.Rím / Anita Ganeriová , Anna Rácová prel. - Ikar, Bratislava, 2001.
ISBN 80-551-0123-X
931 - dejiny staroveké - Čína - Egypt staroveký - Grécko - Rím
vožná K93564 ML
vožná K93565 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ