Minister / Es'kia Mphahlele , Viera Pawliková-Vilhanová prel. - Tatran, Bratislava, 1984.
Edícia LUK - Knižnica modernej svetovej prózy
literatúra africká - romány historické - romány spoločenské - prostredie africké
neznáma K70162 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ