Zo samoty k žuďom : Eseje o tvorbe a tvorivej práci. / Michail Michailovič Prišvin , Július Rybák prel. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1984.
Edícia Rozpravy
spisovatelia ruskí - eseje - Prišvin, Michail Michailovič - umenie - úvahy - autobiografie - 82
vožná K70424 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ