Kronika života a vlády Karla IV., krále českého a císaře římskeho / František Kožík - Československý spisovatel, Praha, 1985.
Edícia Žatva
literatúra česká - romány životopisné - Karol IV. (1316-1378) - biografie - 929
neznáma K70839 D
K70840 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ