Baudolino / Umberto Eco , Dagmar Sabolová prel. - Slovart, Bratislava, 2001.
ISBN 80-7145-593-8
literatúra talianska - romány historické
vožná K93583 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ