Estetická výchova / Zdeňka Zatloukalová-Kalinová , źudmila Kianičková prel. - Osveta, Martin, 1985.
Edícia Učebnice pre stredné zdravotnícke školy
výchova estetická - umenie - kultúra - techniky výtvarné - 374
vožná K71173 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ