Právo na životné prostredie a právo životného prostredia / Jozef Klapáč - Veda, Bratislava, 1985.
právo - právo životného prostredia - ochrana prírody - VTR(Vedecko-technická revolúcia) - 349 - 502
neznáma K71438 D
neznáma K71439 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ