Výnosná bieda / Klaus Můller , Jozef Linkeš prel. - Pravda, Bratislava, 1985.
kapitalizmus - nezamestnanosť - práca - právo na prácu - krajiny rozvojové - inflácia - práca detská - čas pracovný - odbory - 338
voľná K71623 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ