Efekt postavenia / Josif Gerasimov , Dušan Slobodník prel. - Obzor, Bratislava, 1985.
literatúra sovietska - romány spoločenské
neznáma K71941 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ