Šport a právo : (Úvod do dejín, teórie a praxe právnej zodpovednosti v športe) / Jozef Prusák - Šport, Bratislava, 1985.
Edícia Veda a šport
šport - právo - história - výchova telesná - pravidlá športové - pravidlá právne - zodpovednosť právna - delikty športové - 347 - 796
neznáma K72065 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ