Právo pre ekonómov / Ivan Schultz a kol. - Obzor, Bratislava, 1985.
právo - učebnice vysokoškolské - právo (pre ekonómov) - moc štátna - vlastníctvo spoločenské - právo hospodárske - 347 - hospodárstvo národné
neznáma K72625 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ