Marcus Aurelius / Alexander Giese , Šarlota Barániková prel. - Obzor, Bratislava, 1985.
Edícia Postavy a osudy
Marcus Aurelius Antoninus (121-180) - cisári - biografie - 929 - Rím - kultúra antická - starovek
vožná K72633 D
vožná K72634 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ