Sedem želaní : Vietnamské žudové rozprávky / Ján Múčka prel., Viera Bombová ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1985.
Edícia Z rozprávky do rozprávky
literatúra vietnamská - rozprávky žudové
K72953 MC
vožná K72956 ML
vožná K72958 ML
K72959 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ