Zlatá rybka : Slovinská žudová rozprávka / Pavla Kováčová prel., Marjan Manček ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1986.
literatúra slovinská - rozprávky
neznáma K73029 ML
K73031 ML
neznáma K73034 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ